Консултации


  • Услугата включва консултации по въпроси на счетоводното, данъчното, пенсионното и трудово-правното законодателство. Изготвяме и писмени становища по желание на клиента.
  • За качественото и добро обслужване и защита на интересите на нашите клиенти, ползваме и услугите на външни специалисти в областта на одита, счетоводството и правото.