Труд и работна заплата


  • Поддържане на личен състав на работещите във фирмата;
  • Изготвяне на ведомости за работни заплати;
  • Регистриране на трудови договори;
  • Изготвяне на трудови договори и заповеди за прекратяване на трудови правоотношения на работниците и служителите във фирмата;
  • Начисляване на социални и здравни осигуровки, изготвяне на платежни документи и подаване на декларации за данни за осигурените лица - декларации обр.1-обр.6 в НАП;
  • Изготвяне на сметки за изплатени суми за възнаграждения по граждански договори;
  • Издаване на удостоверения на работниците и служителите във фирмата за годишен доход и други удостоверения, свързани с получени трудови възнаграждения; документи, необходими за пенсиониране;
  • Обработка и заверка на осигурителни и трудови книжки.